دبیرستان غیردولتی پسرانه حضرت قائم (عج) متوسطه دوره دوم

رشته تحصیلی ریاضی فیزیک

...