دبیرستان غیردولتی پسرانه حضرت قائم (عج) متوسطه دوره دوم

رشته تحصیلی علوم تجربی

...